Kalite Politikamız

AKAD1 Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti, Yasalar çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde ulusal ve uluslararası emsalleri içerisinde; çağdaş ve bilimsel düşünce sistemlerini özümsemiş, bu sistemin gereksinimlerine ve AKAD Özel Güvenlik değerlerine, taahhütlerine, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın gereklerine uygun olarak çağdaş güvenlik hizmeti vermek ve AKAD Özel Güvenlik’in hedeflerini, kaliteye olan taahhütlerini ve müşterilerine sunduğu hizmet için belirlediği kriterleri kapsamaktadır.

Bununla birlikte AKAD1 Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti güvenlik sektöründe dürüst, güvenilir, süreklilik arz eden, kurum ve kuruluşların verimliğine katkı sağlayan, değerleri doğrultusunda ve hizmet verilen kurum ve kuruluşların memnuniyetine önem vererek hizmet üreten kurum olma amacındadır.