Fiziki Güvenlik

Fiziki Güvenlik: Güvenlik denilince akla ilk gelen olgulardan biridir, hatta ilk olgudur diyebiliriz  ve hatta çoğu zaman güvenlik kelimesinden kast edilen fiziki güvenlik olarak anlaşılır. İnsanoğlunun var olduğu günden itibaren kendini güvende hissetme iç güdüsüne yönelik güvenlik kavramının oluşmaya başladığını daha önceki tanımlar ve sunuş kısmında da belirtmiştik, işte tam bu noktada ilk oluşan güvenlik çeşidi Fiziki Güvenliktir. İnsan ilk andan bu yana çevreyi algılamaya başlamış tehdit algılarını, kendisine tehdit olabilecek konuları tespit ederek bunlara yönelik önlemler almaya başlamıştır. İnsanın çevreyle etkileşimi sonsuz bir döngüdür ve halen sürmektedir , bu insan oğlunun yaşayan sosyal bir varlık olması gereği gelecekte de devam edecektir, hayat bu şekilde devam ederken sürekli değişen şartlar, çevresel etkiler gereği bugün hatta şuan bile tehdit algıları (tehdit noktaları) değişmektedir ve dolayısı ile bunlara karşı alınan tedbirlerde devamlı bir değişim içindedir.

Fiziki Güvenlik Sistemleri
Fiziki güvenlik: Kıymetli olan nesne veya kişinin fiziksel olarak belirlenen ve/veya tespit edilen tehdit unsurlarının ona tesir edemeyecek şekilde korunması için alınan tedbirlerin tümüdür.

Fiziki güvenlik kimi zaman kıymetli olanın (nesne, kişi, düşünce vs.) ortamdan tecriti ile sağlanırken kimi zaman daha güçlü ve sert tedbirlerle de sağlanma yoluna gidilmiştir.

İlk topluluklardan bu yana barınma ihtiyacı başta olmak üzere korunaklı evler, binalar, kaleler ve şehirler inşa edilmeye başlanmış sosyalleşme gereği büyüyen yerleşimlerde tedbirler farklılaştırılmıştır.